EmailFacebook

 

Hoewel onze officiële aanmeldingstermijn (t/m 1 maart 2020) is verstreken,
verwerken we ook de aanmeldingen die we na deze datum ontvangen.

 

Aanmeldingen voor klas 1 worden in behandeling genomen vanaf 1 maart 2020.
Vanaf 1 maart wordt binnen maximaal 6 weken een besluit genomen over de definitieve toelating.