EmailFacebook

Aanmelden door basisschool

Voor het schooljaar 2021-2022 melden de ouders hun kind aan via de website aanmelden.wartburg.nl. Voor de aanmelding van een nieuwe leerling op onze school verzoeken we de toeleverende school om alle relevante informatie via OSO aan te leveren. Naast alle informatie die standaard via OSO kan worden aangeleverd, stellen wij het op prijs van iedere leerling aanvullende informatie te krijgen. Download hier onder de benodigde informatie en documenten.